ΣΧΟΛΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Εκδρομή στο Rope park στις Πλατρες η σχολή Σκουρουμούνη!

Εκδρομή στο  Rope park στις Πλατρες η σχολή Σκουρουμούνη!

Ανακοίνωση από την σχολή Judo Σκουρουμούνη για την εκδρομή Rope park στις Πλατρες :