ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ


Αποχώρησε ο πρόεδρος του Οθέλλου!

Αποχώρησε ο πρόεδρος του Οθέλλου!

Από τη θέση του προέδρου αποχώρησε ο Βάσος Καφατάρης. 

Η ενημέρωωση του Οθέλλου: 

Ο Πρόεδρος του Οθέλλου κ. Βάσος Καφαταρης δήλωσε οτι αποχωρεί από το ΔΣ και το ποστο του Προεδρου του Σωματείου!!!