Οι κυρίες ξέρουν μπάλα...

Τυχερός ο Βεράτι...

Τυχερός ο Βεράτι...