ΚΟΠ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κούμας-Νεοφυτίδης θα αποφασίζουν μαζί!

Κούμας-Νεοφυτίδης θα αποφασίζουν μαζί!

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν στην συνάντηση ΠΑΣΠ και ΚΟΠ, θα συγκροτηθεί κοινή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τους δύο προέδρους και από δύο μέλη από ΚΟΠ και ΠΑ.Σ.Π. 

Έτσι οι δύο προέδροι, Σπύρος Νεοφυτίδης και Γιώργος Κούμας θα επιλύουν μαζί θέματα τα οποία προβληματίζουν και αφορούν τους ποδοσφαιριστές. 

Αναλυτικά: 

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ειλικρινής και εποικοδομητική, με σημαντικότερη απόφαση που έχει παρθεί, αυτή της δημιουργίας κοινής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τους δύο προέδρους και από δύο μέλη από ΚΟΠ και ΠΑ.Σ.Π. Η επιτροπή αυτή θα συναντάται μία φορά το μήνα, για συζήτηση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων που θα εγείρονται.