ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Μπλε χαμόγελα!

Μπλε χαμόγελα!

Βασικός;

Βασικός;