ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Μαχητές: «Ενάντια στους μοντέρνους οπαδούς»

Μαχητές: «Ενάντια στους μοντέρνους οπαδούς»
Ανάρτηση από τους Μαχητές για μοντέρνο ποδόσφαιρο και κάρτα οπαδού...
 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤ€ΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΤ€ΡΝΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΟΠΑΔΟΥ
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.